МВР

ОД Силистра

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в ОДМВР-Пловдив, ОДМВР-Хасково и др.

14 юни 2018

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
1. Областна дирекция на МВР - Пловдив
Отдел „Разследване“
1.1. Сектор „Разследване - Първо РУ - Пловдив“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
1.2. Сектор „Разследване - Четвърто РУ - Пловдив“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
1.3. Сектор „Разследване - РУ - Карлово“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 2 (две) вакантни длъжности.
1.4. Сектор „Разследване - РУ - Асеновград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 2 (две) вакантни длъжности;
1.5. Сектор „Разследване - РУ - Хисаря и РУ - Стамболийски“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Хисаря ) - 1 (една) вакантна длъжност;
1.6. Сектор „Разследване - РУ - Първомай“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
1.7. Сектор „Разследване - РУ - Раковски и РУ - Труд“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Раковски ) - 1 (една) вакантна длъжност;
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Труд) - 1 (една) вакантна длъжност.
2. Областна дирекция на МВР - Хасково
Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в ОДМВР - 1 (една) вакантна длъжност;
2.1. Сектор „Разследване - РУ - Хасково“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
2.2. Сектор „Разследване - РУ - Харманли и РУ - Тополовград“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Харманли) - 1 (една) вакантна длъжност;
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Тополовград) - 1 (една) вакантна длъжност;
3. Областна дирекция на МВР - Сливен
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Сливен и РУ - Котел“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Котел) - 1 (една) вакантна длъжност;
4. Областна дирекция на МВР - Бургас
Отдел „Разследване“
4.1. Сектор „Разследване - Първо РУ“ 
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност.
4.2. Сектор „Разследване - РУ - Несебър“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 2 (две) вакантни длъжности.
4.3. Сектор „Разследване - РУ - Айтос, РУ - Руен, РУ - Карнобат, РУ - Сунгурларе“ 
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Сунгурларе) - 1 (една) вакантна длъжност;
5. Областна дирекция на МВР - Търговище
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - РУ - Омуртаг“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност;
6. Областна дирекция на МВР – Разград
Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в ОДМВР - 1 (една) вакантна длъжност;
7. Областна дирекция на МВР - Добрич
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване - Второ РУ - Добрич, РУ - Тервел и РУ - Генерал Тошево“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Тервел) - 1 (една) вакантна длъжност;
8. Областна дирекция на МВР - Силистра
Отдел „Разследване“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в ОДМВР - 1 (една) вакантна длъжност;
8.1. Сектор „Разследване - РУ - Дулово и РУ - Тутракан“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ (РУ - Дулово) - 2 (две) вакантни длъжности;
8.2. Сектор „Разследване - РУ - Силистра“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ - 1 (една) вакантна длъжност.

Зап. № 8121К-6900/12.06.2018 г.

 14 юни 2018 | 16:35