МВР

ОД Силистра

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра

18 фев 2020

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра

На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
    ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР - Силистра за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Охранителна полиция“
Сектор „Пътна полиция“
Група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност”
- младши автоконтрольор II-I степен – 3 (три) вакантни длъжности

Зап.№8121К-3759/17.02.2020 г.

 19 февруари 2020 | 15:01