МВР

ОД Силистра

 

Обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра

25 сеп 2019

конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра

 На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 5 от Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в МВР,
     ОБЯВЯВАМ:
І. Конкурс за назначаване на държавна служба в Областна дирекция на МВР – Силистра на вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:
Отдел „Разследване“
Сектор „Разследване – РУ - Силистра“
- младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ – 3 (три) вакантни длъжности;

Рег.№ 8121р-14822/19.08.2019 г.

 26 септември 2019 | 16:06