МВР

ОД Силистра

 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от обекти – публична държавна собственост с предназначение за банкови офиси

10 апр 2017

Обява

 23 май 2017 | 17:06