МВР

ОД Силистра

 

Протокол за избор на изпълнител на обществена поръчка „Доставка на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели(ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0,1% за нуждите на ОДМВР-Силистра“

08 дек 2016

Протокол

 23 май 2017 | 17:06