МВР

ОД Силистра

 

Доставка на гориво за отопление – газьол за промишлени и комунални цели(ГПКЦ) със съдържание на сяра – до 0,1% за нуждите на ОДМВР-Силистра

23 ное 2016

Обява

Информация АОП

Документация

 23 май 2017 | 17:06