МВР

ОД Силистра

 

Снабдяване с електрическа енергия - ниско напрежение, от краен снабдител до обекти, предоставени за управление на ОДМВР-Силистра по регулирани цени

24 фев 2020

Решение

Списък на обектите

Декларация по чл.54

 24 февруари 2020 | 16:07