МВР

ОД Силистра

 

Пазарно проучване с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на ОДМВР Силистра“

30 яну 2020

Обява

Оферта

Ценово предложение

 30 януари 2020 | 10:37