МВР

ОД Силистра

 

Обява за пазарно проучване „Ремонт на фоайе в сграда БДС за обособяване на център за административно обслужване“

22 яну 2021

Удължава се срокът за подаване на оферти за пазарно проучване „Ремонт на фоайе в сграда БДС за обособяване на център за административно обслужване“

Удължава се срокът за подаване на оферти за пазарно проучване  „Ремонт на фоайе в сграда БДС за обособяване на център за административно обслужване“ до 17:30 часа на 01.02.2021 г.

Обява

Сведение за участника

Оферта

Доклад за избор на изпълнител

 05 февруари 2021 | 15:29