МВР

ОД Силистра

 

Изпълнение на СМР на обект "Газификация на котелна централа на административните сгради на ОДМВР-Силистра"

14 сеп 2017

Протокол за избор на изпълнител
Документация
Техническа спецификация
КСС

Моля, при проявен от Вас интерес да представите Вашата оферта, ведно с всички попълнение Приложения до 17:00 ч. на 29.09.2017 г.
Офертите могат да се подават всеки работен ден от 9:00 до 12:00 и от 13.00  до 17.00 ч. в Деловодството на ОДМВР - Силистра на адрес: гр. Силистра; бул. “Македония” № 144.

 06 октомври 2017 | 14:37