МВР

ОД Силистра

 

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в Областна дирекция на МВР-Силистра

11 мар 2016

Вътрешни правила относно реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в Областна дирекция на МВР-Силистра - отменени

 23 май 2017 | 17:06