МВР

ОД Силистра

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Силистра

01 мар 2010

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”- Силистра

ул. „Петър Бояджиев” – промишлена зона Юг
ОДЧ (086) 886 696
Началник (086) 886 695

Участък „Пожарна безопасност и защита на населениетоm”- Кайнарджа
ул. „Димитър Дончев” № 25
ОДЧ (08679) 8230
Началник (08679) 8230

 

 18 юли 2017 | 11:47