МВР

ОД Силистра

 

Пътна полиция

Сектор "Пътна полиция"
с.Калипетрово, "Шуменско шосе"
тел. (086) 886 673; 886 671
Началник: Йордан Китанов
тел. (086)886 670