МВР

ОД Силистра

 


Пътна полиция

Сектор "Пътна полиция"
с.Калипетрово, "Шуменско шосе"
тел. (0868) 86 673; 86 671
Началник:
тел. (0868)86 670


Работно време с граждани на сектор "Пътна полиция"

"Квалификация, водачи и административно-наказателна дейност"

Всеки делничен ден
08:30 ч. - 17:30 ч.

Регламентирани почивки
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.

"Регистрация и отчет на ППС"
От понеделник до четвъртък
08:00 ч. - 12:00 ч.
13:00 ч. - 17:00 ч.

Петък
08:00 ч. - 12:00 ч.

Регламентирани почивки
10:00 ч. - 10:20 ч.
15:00 ч. - 15:20 ч.