МВР

ОД Силистра

 

Контрол на общоопасните средства

Административни услуги по КОС

Административни услуги по ЧОД

Тарифа 4

Description of the services related to the control of hazardous materials pursuant to the requirements of Annex 3 to Article 16 of the Regulation on Administrative Services

Ред за получаване на разрешения за носене, употреба и съхраняване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси

Необходими документи за първоначално придобиване на ловно огнестрелно оръжие

Необходими документи за подновяване на срока на разрешението за съхранение и носене на късо огнестрелно оръжие за физически лица

Необходими документи за подновяване срока на разрешение за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие

Ред и необходими документи за придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана

Необходими документи за придобиване на второ ловно оръжие

Необходими документи за издаване на удостоверителен документ за притежаване на газово, сигнално и пневматично оръжие неогнестрелно оръжие

ТАРИФА №4 ПО ЗОБВВПИ

Заявление по образец – Приложение №10
Декларация по чл. 98 от ЗОБВВПИ - Образец

Необходими документи за придобиване, съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие от физически лица за самоотбрана

Необходими документи за продължаване на срока на разрешително за съхранение, носене и употреба на ловно оръжие

Необходими документи за продължаване на срока на разрешително за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие от физически лица за самоотбрана

Необходими документи за продължаване срока на разрешение за съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана от служители по чл.78, ал.1 от ЗОБВВПИ

Необходими документи за продължаване срока на съхранение, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана от бивши служители по чл.78, ал.2 от ЗОБВВПИ

Необходими документи при издаване на разрешение за закупуване - придобиване на второ ловно оръжие

Необходими документи при първоначално издаване на разрешение за закупуване - придобиване на ловно оръжие

Необходими документи при първоначално придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана от бивши служители по чл.78, ал.2 от ЗОБВВПИ

Необходими документи при първоначално придобиване на късо огнестрелно оръжие за самоотбрана от служители по чл.78, ал.1 от ЗОБВВПИ