МВР

ОД Силистра

 

Сектор „Български документи за самоличност“  при  ОДМВР - Силистра

гр. Силистра   п.к. 7500,  бул. "Македония" № 175

тел. за контакти  086 886 216

Началник сектор БДС Ганка Георгиева
сл. тел. 086 886 201

silistra

РУ Тутракан,  сектор  БДС

гр. Тутракан п.к. 7600, ул. "Трансмариска" № 2

тел. за контакти  0866 65151 (вътр. 702), 086 886 269 (вътр. 702)

tutrakan

РУ Дулово,  сектор  БДС

гр. Дулово, п.к. 7650, ул. "Васил Левски" № 6

тел. за контакти: 0864 2 2121 (вътр.780), 086 886 279  (вътр.780)

dulovo

Работно време:   08:30 ч. - 17:30 ч.  всеки делничен ден
Дезинфекция и проветряване:  10:00 ч. - 10:20 ч.

  15:00 ч. - 15:20 ч.

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

Банка ООБ - клон Силистра

IBAN: BG35UBBS80023106108408