МВР

ОД Шумен

 

12 ноември 2010

ОДМВР Шумен издирва Цветан Георгиев Цветков

Цветан Георгиев Цветков на 75 г., роден в с. Раяновци, обл. Видин е обявен за издирване на 31.03.2003 г. по молба на негови близки.


Цветан Георгиев Цветков е обявен за местно издирване на 31.03.03 г. след постъпила в РПУ-Шумен молба от негови близки. По техни думи мъжът често напускал дома си, като скитал или се хващал на работа из вилните зони край гр. Шумен. Цветков живеел в града, в с. Царев брод, а понякога пътувал до с. Раяновци на автостоп. Той е глухоням, висок около 178 см., с тъмнокафеви очи, облечен с мръсни дрехи.

В неизвестност е от м. август 2002 г., като до този момент никой от близките му не го е виждал. Умоляваме гражданите, които имат информация за лицето да се обадят на тел.166 или в най-близкото поделение на МВР.

 

Изображения

 23 май 2017 | 17:34