МВР

ОД Шумен

 

Точки за контрол на скоростния режим от екипи на сектор “ПП” при ОД на МВР Шумен за времето от 08.05.2017 г. до 12.05.2017 г.

05 май 2017

 

 

време на контрол

Пътен участък/Нас. място, улица

ограничение

08.05.2017г.

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.11+000;

90

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

06:00 - 20:00

Път І-7 – село Панайот Волов;

60

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до бивш сервиз ЖИГУЛИ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ;

50

06:00 - 20:00

Път І-2, км.97+800 /разклон с. Твърдинци/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.93+600 /адм.граница с Разград/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+330;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+836;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.15+585;

60

09.05.2017г.

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – кв. Дивдядово, до парк;

50

06:00 - 20:00

Път І-2, км.97+800 /разклон с. Твърдинци/;

90

06:00 - 20:00

Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+330;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+836;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.11+000;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73 – село Радко Димитриево;

50

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.15+585;

60

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

06:00 - 20:00

Път І-7 – село Панайот Волов;

60

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до бивш сервиз ЖИГУЛИ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Ришки проход” –  б-ия ЛУКОЙЛ;

50

10.05.2017г.

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+800 /разклон с. Твърдинци/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.93+600 /адм.граница с Разград/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+330;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+836;

90

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до бивш сервиз ЖИГУЛИ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Ришки проход” –  б-ия ЛУКОЙЛ;

50

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

06:00 - 20:00

Път І-7 – село Панайот Волов;

60

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.11+000;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73 – село Радко Димитриево;

50

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.15+585;

60

11.05.2017г.

06:00 - 20:00

Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км;

90

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Ришки проход” –  ЛИФКОМ;

60

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+800 /разклон с. Твърдинци/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.93+600 /адм.граница с Разград/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+330;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+836;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.11+000;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73 – село Радко Димитриево;

50

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.15+585;

60

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

12.05.2017г.

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.11+000;

90

06:00 - 20:00

Път І-4 – разклон село Градище;

60

06:00 - 20:00

Път І-7 – село Панайот Волов;

60

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” – до бивш сервиз ЖИГУЛИ;

50

06:00 - 20:00

Гр. Шумен, бул. „Велики Преслав” – до бивш ВИНПРОМ;

50

06:00 - 20:00

Път І-2, км.97+800 /разклон с. Твърдинци/;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.93+600 /адм.граница с Разград/;

90

06:00 - 20:00

Път SHU 1180, аварийна площадка в дясно посока 5-ти км;

90

06:00 - 20:00

Път І-2, км.95+836;

90

06:00 - 20:00

Път ІІ-73, км.15+585;

60

 

 23 май 2017 | 17:34