МВР

ОД Шумен

 

02 апр 2020

Информация за обстановката на изградените контролно-пропускателните пунктове в Шумен към 02.04.2020 г.

Спокойна е обстановката на изградените контролно-пропускателните пунктове в Шумен , установи при  проверка директорът на ОДМВР- Шумен ст. комисар Ялчън Расим. Полицейските служители, ангажирани с контрола на входа и изходите на областния център докладваха, че преминаващите са наясно с какви документи трябва да разполагат и са им подготвени предварително. Така няма опашки и струпвания, потокът е регулярен. По-интензивно е движението сутрин, когато хората се придвижват към работните си места и вечер след работа. Прави впечатление, че възрастните хора спазват предписаното им за пазаруване часово време от 8:30 до 10:30 часа– в този часови диапазон в града идват хора, в населените места на които няма хранителни магазини и аптеки. „Благодаря на всички съвестни граждани, които стриктно спазват въведените мерки. Тази нощ от контролно-пропускателните пунктове са върнати трима, които не са имали  важна необходимост да влязат в града. Напомняме, че въведените мерки имат за цел да  запазят нашето и здравето на близките ни, а това може да стане с ограничаване на социалните контакти“, заяви директорът на шуменската полиция.

1337 е общият брой извършени проверки от полицейски служители на лица, поставени под карантина след завръщането им от страни с усложнена епидемиологична обстановка. „Установени са 27 нарушения. За неспазване на карантината са образувани 7 досъдебни производства и 20 преписки, материалите по които са изпратени в РП- Шумен, допълни ст. комисар Расим.

Напомняме, че издадените от здравния министър заповеди трябва да се спазват.По  обособените за сядане места не следва хората да  се събират и да седят по пейките и местата за отдих. Това ще се счита за нарушение. При констатиране на такова в паркове и градинки полицейските служители първо ще предупреждават, а след това ще съставят актове за административно нарушение.

Какво ни е необходимо за преминаване през КПП при пътуване неотложно пътуване от и към областен център

За улеснение на гражданите и за по-голямо пояснение относно пътуването и причините през изградените контролно-пропускателни пунктове към и от областните центрове уточняваме :

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаите на неотложност на пътуването. То трябва да бъде свързано с :

  1. Полагане на труд в областния център – за целта е нужно да бъде издадена служебна бележка от работодателя, която се носи постоянно или служебен документ /карта/. Необходимо е да се представи предварително попълнена по образец декларация, която можете да изтеглите от тук.Тя се предава на полицейските служители. Декларация не се попълва и не се предава в случаите, в които пътуването е към постоянния адрес, отразен в документа за самоличност.Когато от работодателят е организирал групов транспорт към и от съответното предприятие се изисква водачът на превозното средство да представи документ за самоличност, служебна бележка от работодателя и издаден документ, в който е вписано, че превозното средство превозва само негови служители от постоянните/ настоящите им адреси до местоработата и обратно. Пътниците в организирания транспорт трябва да носят документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебна карта.

    За организиран транспорт декларации не се попълват.

  2. Здравословни причини на пътуващия или на негови близки-за целта е нужен медицински документ, документ за самоличност на всички пътуващи и предварително попълнена по образец декларация. Декларацията се оставя на контролно-пропускателния пункт.
  3. За връщане на настоящ или постоянен адрес- изисква се документ за самоличност, когато лицето пътува към постоянния адрес. Когато пътува към настоящия адрес трябва да представи и предварително попълнена декларация.
  4. Необходимост от полагане на грижи за техни роднини или близки. В тези случаи се изисква документ за самоличност и предварително попълнена декларация при пътуване към близките.
  5. Необходимост от снабдяване със стоки от първа необходимост на себе си или лица, за които полагат грижи, ако в населеното място няма хранителен магазин или аптека, от които да се снабдят. В този случай се изисква документ за самоличност и предварително попълнена по образец декларация.

Служители на държавни органи, органи за местно самоуправление и администрация ще се пропускат след представяне само на  служебна карта в случаите, в които пътуването е свързано с полагане на труд.

С приоритет през КПП ще се пропускат: превозни средства със специален режим на движение, автомобилите на спешна медицинска помощ и лица, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, служители на хранителни вериги и аптеки, доставчици на хранителни стоки и медикаменти, на ВиК, на електроразпределителните и електроснабдителните дружества и тези, които извършват неотложни ремонти и /или аварийни дейности.

През пунктовете земеделски стопани и животновъди могат да се легитимират пред полицейските служители с един  от следните документи:  удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г.; със  служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител; удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

Молим да попълвате коректно декларациите и обстоятелствата , които налагат пътуването, тъй като се съхраняват от полицейските служители и могат да се извършат проверки по декларираните причини.

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

 

24 мар 2020

Информация за обстановката на изградените КПП за влизане и излизане в град Шумен към 11:00 часа на 24.03.2020 година

Спокойна е обстановката на изградените пунктове за влизане и излизане в областния град. Към момента няма струпвания на автомобили по изградените 9 контролно-пропускателни пункта.  Призоваваме отново гражданите при възможност да ограничат пътуванията си. Ако доставят храни и лекарства на свои роднини и близки да направят покупки за по-дълъг период от време, за да не се налага всеки ден да посещават търговски обекти и аптеки.  При посещение на финансови институции направете своите разчети така, че да теглите суми, които да ви бъдат достатъчни за поне десет дни- за плащане на сметки, пазаруване. Ако имате възможност за безконтактно плащане на битови сметки- направете го от вкъщи. Грижете се за здравето на своите близки! Това е  възможно като ограничите контактите си!

Във връзка с възникнали въпроси за пропускането през пунктовете на земеделски стопани и животновъди уточняваме, че могат да се легитимират пред полицейските служители с един  от следните документи:  удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г.; със  служебна бележка, издадена от земеделски производител, удостоверяваща че преминаващото лице е негов служител; удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).

 

24 мар 2020

Информация за обстановката на изградените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните артерии на град Шумен

Спокойна е обстановката на изградените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните артерии на град Шумен. Към момента колони от чакащи автомобили няма. По-интензивен е бил трафикът в сутрешните часове днес, както и в късните следобедни часове вчера.  Директорът на ОДМВР- Шумен ст.комисар Ялчън Расим  призовава хората да бъдат търпеливи и да оказват съдействие на полицейските служители, които регулират потока от автомобили на 9-те кпп.  Повечето от пътуващите са наясно с въведените мерки и при спиране представят на униформените необходимите документи.  Бланката, която беше разработена за улеснение на гражданите е качена в сайта на ОДМВР- Шумен,  по пунктовете  има отпечатани и при нужда могат да се вземат от полицаите.Така придвижването по пунктовете става по-бързо.  Важно е хората да разберат, че въведените ограничения са за тяхно добро. До момента напрежение по пунктовете не е имало, допълни  ст.комисар Расим. 13 са полицейските екипи, които са ангажирани с обезпечаване на реда по пунктовете на входно-изходните артерии на град Шумен. Полицейски служители извършват периодични проверки на поставените под карантина лица. Към момента техният брой е 150.  

Служителите на реда се грижат за недопускане на нарушаване на обществения ред и следят за реда по време на  въведеното извънредно положение.  Отново молим за вашата отговорност и напомняме , че безотговорните граждани, които не изпълняват предприетите предписания натоварват  допълнително полицейските служители.

23 мар 2020

ЗА ОД НА МВР ШУМЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО