МВР

ОД Шумен

 

10 юни 2021

Мобилни полицейски екипи проведоха срещи с кметове и кметски наместници на селата Градище и Белокопитово

Служители на криминална, охранителна и икономическа полиция продължават посещенията по населените места в областта, за да се срещат с  жители и с месните управници. По време на срещите се очаква да  се чуе има ли и кои са нерешените проблеми в малките и отдалечени населени места. Полицейски служители се срещнаха тази сутрин с главния специалист в село Белокопитово Вяра Жечева, която обясни, че нямат сериозни проблеми свързани с обществения ред. Като проблем посочи лошата пътна настилка в селото, която би могла да създаде предпоставки за пътни инциденти. Очаква се решение на проблема и преасфалтиране в селото. Тогава, ако има условия за шофиране с по-висока скорост, може да се помисли за изкуствен ограничител от типа „легнал полицай“, допълни Жечева. В село Градище кметът Идриз Халилов съобщи, че има прекрасна комуникация с полицейските служители, които обслужват населеното място и при проблем реагират веднага. Спокойно ни е селото, единствените ни притеснения са от амбулантните търговци. Може да има недобросъвестни, които да ползват невниманието на старите хора и да извършат кражби. Не знаем кой с какви намерения идва и затова с кварталните полицаи предупреждаваме хората да не ги пускат в домовете си. И в Градище и в Белокопитово се обръща внимание на самотноживеещите хора, заостря им се вниманието и  как да действат ако се опитат да ги атакуват телефонни измамници.

 

Изображения

 10 юни 2021 | 14:29