МВР

ОД Шумен

 

13 октомври 2020

Нови бланки за налагане на глоби с фиш по Закона за движение по пътищата

В МВР е изготвена нова бланка за налагане на глоби с фиш. В новия образец на бланката са добавени алтернативни възможности за погасяване на задължения, възникнали след налагане  на  административни нарушения по Закона за движение по пътищата. Новото в бланката са изписани интернет адреси, които могат да се ползват за електронно заплащане на глобите по посочения IBAN в бланката. Тези възможности са изписани и на английски език за улеснение на водачите, които не са български граждани, а са извършили нарушение по Закона за движение по пътищата на територията на Република България.  Образецът на бланката е утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи през месец  октомври 2020 година.

Прикачени документи new_blank_project   (pdf - 378,00KB) - 13 окт 2020 15:33
Изображения

 13 октомври 2020 | 15:34