МВР

ОД Шумен

 

28 ноември 2019

Полезна информация за гражданите, на които предстои подмяна на личните документи през 2020 година в област Шумен

От днес на страницата на ОДМВР- Шумен, раздел Административни услуги, подменю „Други“ ще се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи в областната дирекция. Това се прави с цел да се види натовареността на съответното районно управление.  Гражданите, които са жители на област Шумен, на които предстои смяна на документи могат да ги подадат на територията на всяко РУ. В районните управления на едно гише могат да се подават заявления за смяна на лична карта, паспорт и шофьорска книжка, но единственото условие е поръчката да бъда обикновена.

Улеснението е за всички жители на областта, на които предстои смяна на документи през 2020 година.

Линк за информация: https://www.mvr.bg/shumen/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8

Изображения

 28 ноември 2019 | 11:43