МВР

ОД Шумен

 

03 ноември 2019

Спокойно започна изборният ден в област Шумен

Изборният ден в област Шумен започна спокойно. Секционните помещения и съдържащите се в тях материали са предадени на СИК в   07:15 часа. Охраната на изборните помещения през изминалото денонощие протече нормално и без инциденти. До момента няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите. Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.

За реда, сигурността  и спокойствието в областта и охрана на изборните помещения са ангажирани над 350 служители.  На разположение в ОДМВР- Шумен са 25  мобилни групи. Във всяка от тях са включени разследващи полицаи, служители на охранителна и криминална полиция.  Те ще работят по проверка на сигнали за постъпили нарушения на изборното законодателство и ще следят за спокойствието на гражданите и недопускане на нарушаване на обществения ред. 

В изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.  Забранява се използване на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснимане начина на гласуване.

Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.

„Български документи за самоличност“  към  ОДМВР- Шумен ще работят в днешния ден от 8.30 до 19.00 часа.  Служители ще окажат съдействие на всички български граждани, които искат да гласуват, но са с изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок. Ще им бъдат издавани удостоверения, които ще служат само и единствено да упражнят правото си на глас.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на телефон 112, на  денонощната телефонна линия 02/982 22 32 и на e-mail [email protected].

Изображения

 03 ноември 2019 | 20:43