МВР

ОД Шумен

 

05 февруари 2018

38 незаконно притежавани оръжия са иззети през изминалата година

На отчет и контрол към областната дирекция се водят 6833 огнестрелни оръжия

 

38 незаконно притежавани оръжия, 1366 боеприпаси и близо 33 грама взривни вещества са иззети през 2017 година. Иззети  са други 17 огнестрелни оръжия от 11 лица, които не отговарят  на изискванията на нормативната уредба по КОС.

Огнестрелното оръжие, което се води на отчет и контрол към края на миналата година в ОДМВР- Шумен  е  6 833 броя.  За ловни цели  оръжията са 5 274, а останалите  1 559 са собственост на юридически лица и еднолични търговци, придобити за служебни и граждански цели. Две са регистрираните злополуки със законно притежавано огнестрелно оръжие през миналата година.

По време на ловните излети са проверени 1590 ловци. Нарушения не са констатирани, бил е съставен един предупредителен протокол.

“КОС” при ОД на МВР – Шумен осъществява контрол над 215 обекта извършващи дейности с общоопасни средства. Извършени са  1 333 планирани  и 346 внезапни проверки на лица и обекти, осъществяващи дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.                  

За периода  01.01- 31.12.2017 г.  са извършени общо 12 промишлени взривявания и 12 пиротехнически илюминации, на които е присъствал  полицейски служител. Спазени са мерките за безопасност и не са допуснати отклонения на взривни материали. Няма констатирани нарушения.

На територията на областната дирекция има осем обекта за търговия с огнестрелно оръжие и боеприпаси . Шест от тях са в Шумен, един е в Нови пазар, един има и във Велики Преслав. Проверяват се всеки месец от органите на полицията. Собствениците и продавачите са инструктирани при   извършването на търговската  дейност стриктно да спазват изискванията на нормативната уредба по КОС.

 През 2017 година са  съставени 41 акта за нарушения на нормативната уредба по КОС.

 

 05 февруари 2018 | 14:38