МВР

ОД Шумен

 

Мобилните екипи продължават да работят по противодействие на престъпността и опазване на обществения ред в малките и отдалечени населени места

04 дек 2019

 

Целта на мобилните групи, които патрулират в отдалечените и малки населени места на територията на ОДМВР- Шумен е да предотвратяват,  пресичат и да разкриват престъпления. Друга тяхна задача е контролът по Закона за движение по пътищата. Много често жителите на селата подават сигнали на екипите както за нарушители на пътя, за нарушения на обществения ред и сигнали от битов характер.  При обходите се обръща специално внимание на самотните  и възрастни хора. При разговори с тях им се заостря вниманието да не допускат непознати хора, които се представят за амбулантни търговци в имотите им, обяснява им се и как да действат ако ги атакуват телефонните  измамници. Освен мобилните групи по график малките населени места се посещават и от мобилни екипи на ОДМВР- Шумен, в които са включени инспектори от Криминална и Икономическа полиция и служители  от Охранителна полиция. Тяхната задача е да установят има ли нерешени проблеми, поставени на вниманието на мобилните групи. Графикът за предстоящите срещи през този месец е следният:

РУ Шумен

05.12.2019

11:00 часа

Село Дибич

Кметство

05.12.2019

13:00 часа

Село Васил Друмев

Кметство

05.12.2019

14:00 часа

Село Илия Блъсково

Кметство

05.12.2019

15:00 часа

Село Друмево

Кметство

05.12.2019

16:00 часа

Село Вехтово

Кметство

 

РУ Каолиново

12.12.2019

11:00 часа

Село Крива река

Кметство

12.12.2019

13:00 часа

Село Хърсово

Кметство

12.12.2019

14:00 часа

Село Ружица

Кметство

12.12.2019

15:00 часа

Село Вълнари

Кметство

12.12.2019

16:00 часа

Село Цани Гинчево

Кметство

 

РУ Велики Преслав

19.12.2019

11:00 часа

Село Иваново

Кметство

19.12.2019

13:00 часа

Село Кьолмен

Кметство

19.12.2019

14:00 часа

Село Нова бяла река

Кметство

19.12.2019

15:00 часа

Село Бяла река

Кметство

19.12.2019

16:00 часа

Село Тушовица

Кметство

 

 06 декември 2019 | 09:20