МВР

ОД Шумен

 

04 февруари 2020

През месец януари 2020 година в област Шумен са приети заявления за издаване на 5712 български лични документи

През месец януари  2020 година са приети заявление за издаване на  2565 лични карти, 2036 паспорта и 1111 СУМПС.  В сектор „БДС“ при ОДМВР Шумен са приети 1901 заявление за лични карти и 1537 за паспорти, в сектор „Пътна полиция“ за 936 СУМПС, в РУ Велики Преслав  - 219 за лични карти, 159 за паспорти и 67 за СУМПС, в РУ Нови пазар – 238 за лични карти, 158 за паспорти и 78 за СУМПС, в РУ Каолиново – 207 за лични карти, 182 за паспорти и 30 за СУМПС.

Напомняме отново, че гражданите, които са с постоянен адрес в област Шумен, на които предстои смяна на документи, че могат да ги подадат на територията на всяко РУ. В районните управления на едно гише могат да се подават заявления за смяна на лична карта, паспорт и шофьорска книжка, но единственото условие е поръчката да бъдe обикновена. От края на месец декември 2019 година  на страницата на ОДМВР- Шумен, раздел Административни услуги, подменю „Други“  се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи в областната дирекция. Това се прави с цел да се види натовареността на съответното районно управление. 

Изпратени са покани до ръководители на големи производствени предприятия в областта. При постъпило искане в ОДМВР-Шумен от по-малки населени места ще бъде осъществяван организиран прием на място, чрез мобилни екипи от служители на ОДМВР-Шумен.

Предвижда се за администрациите, които се намират в рамките на града организираният прием да се извършва в сградата на ОДМВР- Шумен в помещение, което ще бъде оборудвано с мобилна станция; за отдалечените населени места и предприятия организираният прием ще се осъществи от мобилни екипи от служители на ОДМВР-Шумен и съответните РУ.

Изображения

 18 февруари 2020 | 10:26