МВР

ОД Шумен

 

През месец януари 2020 година в област Шумен са приети заявления за издаване на 5712 български лични документи

04 фев 2020

През месец януари  2020 година са приети заявление за издаване на  2565 лични карти, 2036 паспорта и 1111 СУМПС.  В сектор „БДС“ при ОДМВР Шумен са приети 1901 заявление за лични карти и 1537 за паспорти, в сектор „Пътна полиция“ за 936 СУМПС, в РУ Велики Преслав  - 219 за лични карти, 159 за паспорти и 67 за СУМПС, в РУ Нови пазар – 238 за лични карти, 158 за паспорти и 78 за СУМПС, в РУ Каолиново – 207 за лични карти, 182 за паспорти и 30 за СУМПС.

Напомняме отново, че гражданите, които са с постоянен адрес в област Шумен, на които предстои смяна на документи, че могат да ги подадат на територията на всяко РУ. В районните управления на едно гише могат да се подават заявления за смяна на лична карта, паспорт и шофьорска книжка, но единственото условие е поръчката да бъдe обикновена. От края на месец декември 2019 година  на страницата на ОДМВР- Шумен, раздел Административни услуги, подменю „Други“  се публикува информация за приетите заявления за издаване на български лични документи в областната дирекция. Това се прави с цел да се види натовареността на съответното районно управление. 

Изпратени са покани до ръководители на големи производствени предприятия в областта. При постъпило искане в ОДМВР-Шумен от по-малки населени места ще бъде осъществяван организиран прием на място, чрез мобилни екипи от служители на ОДМВР-Шумен.

Предвижда се за администрациите, които се намират в рамките на града организираният прием да се извършва в сградата на ОДМВР- Шумен в помещение, което ще бъде оборудвано с мобилна станция; за отдалечените населени места и предприятия организираният прием ще се осъществи от мобилни екипи от служители на ОДМВР-Шумен и съответните РУ.

 04 февруари 2020 | 09:30