МВР

ОД Шумен

 

Периодични услуги и доставки на компютърни консумативи за нуждите на ОДМВР-Шумен за срок от двадесет и четири месеца

26 фев 2018

Прикачени документи Пазарно проучване   (doc - 35,00KB) - 26 фев 2018 16:40
Приложение № 1 - Техническа спецификация   (doc - 108,00KB) - 26 фев 2018 16:41
Приложение № 2 - Ценова оферта   (doc - 33,00KB) - 26 фев 2018 16:43
Приложение № 3 - Сведения за участника   (doc - 33,00KB) - 26 фев 2018 16:44

 26 февруари 2018 | 16:45