МВР

ОД Шумен

 

Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ОДМВР-Шумен за срок от двадесет и четири месеца

26 фев 2018

Прикачени документи Пазарно проучване   (doc - 36,00KB) - 26 фев 2018 16:29
Приложение №1 - Техническа спецификация   (doc - 85,00KB) - 26 фев 2018 16:30
Приложение № 2 - Ценова оферта   (doc - 33,00KB) - 26 фев 2018 16:31
Приложение № 3 - Сведения за участника   (doc - 85,00KB) - 26 фев 2018 16:32

 26 февруари 2018 | 16:36