МВР

ОД Шумен

 

"Доставка на лабораторна машина за ситов анализ за нуждите на ОДМВР - Шумен"

20 окт 2017

Прикачени документи Покана за определяне на изпълнител   (pdf - 268,00KB) - 20 окт 2017 14:33
Спецификация   (pdf - 129,00KB) - 20 окт 2017 14:34
Ценово предложение   (doc - 32,00KB) - 20 окт 2017 14:35
Сведения за участника   (doc - 33,00KB) - 20 окт 2017 14:37

 20 октомври 2017 | 14:44