МВР

ОД Шумен

 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ„ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР – ШУМЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ – ШУМЕН”

04 юли 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 06.07.2017 г.

Способ за възлагане: Обява за събиране на оферти

Пореден номер на преписката: 3 / 2017 г.

Прикачени документи Документация.rar   (rar - 3,67MB) - 06 юли 2017 14:23
Съобщение за удължаване на срок   (docx - 13,00KB) - 14 юли 2017 10:42
Протокол комисия строителен надзор   (pdf - 951,00KB) - 18 юли 2017 14:40
Договор за строителен надзор   (pdf - 6,22MB) - 20 юли 2017 16:58
Приложение 1 - Техническа спецификация за строителен надзор   (pdf - 1,20MB) - 20 юли 2017 17:05
Приложение 2 - Техническо предложение   (pdf - 237,00KB) - 20 юли 2017 17:07
Приложение 3 - Ценово предложение   (pdf - 173,00KB) - 20 юли 2017 17:08
Приложение 4 - Застраховка   (pdf - 309,00KB) - 20 юли 2017 17:09

 29 септември 2017 | 10:48