МВР

ОД Шумен

 

„Извършване на демонтажни, строително-монтажни и ремонтни работи на спортна зала и кафе-клуб в РУ Нови пазар при ОДМВР Шумен, съгласно техническа спецификация“

03 окт 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 04.10.2018 г.
Способ за възлагане : Събиране на оферти с обява
Пореден номер на преписката:  2/2018 г.
Прикачени документи Документация   (rar - 5,97MB) - 04 окт 2018 16:01
Информация за публикувана обява   (pdf - 408,00KB) - 23 окт 2018 10:12
Съобщение за удължаване на срок   (docx - 13,00KB) - 23 окт 2018 10:16
Протокол на комисията   (pdf - 1,28MB) - 26 окт 2018 15:41
Договор   (pdf - 3,07MB) - 02 ное 2018 16:39
Приложение №1 - Техническа спецификация   (pdf - 918,00KB) - 02 ное 2018 16:40
Приложение №2 - Техническо предложение на изпълнителя   (pdf - 3,79MB) - 02 ное 2018 16:41
Приложение №3 - Ценово предложение на изпълнителя   (pdf - 799,00KB) - 02 ное 2018 16:43

 02 ноември 2018 | 16:43