МВР

ОД Шумен

 

"Строително - монтажни и ремонтни работи в РУ - Велики Преслав при ОДМВР - Шумен “

30 юли 2018

Дата на създаване на електронната преписка : 31.07.2018 г.
Способ за възлагане : Събиране на оферти с обява.
Пореден номер на преписка : 1 / 2018 г.
Прикачени документи Документация   (rar - 7,37MB) - 31 юли 2018 14:16
Протокол_комисия   (pdf - 3,71MB) - 23 авг 2018 09:10
Договор   (pdf - 3,26MB) - 07 сеп 2018 15:23
Ценово предложение   (pdf - 1,07MB) - 07 сеп 2018 15:25
Техническа спецификация   (pdf - 1,42MB) - 07 сеп 2018 15:26
Техническо предложение   (pdf - 4,68MB) - 07 сеп 2018 15:26

 07 септември 2018 | 15:27