МВР

ОД Шумен

 

"Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект:"ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР - ШУМЕН за нуждите на сектор "Пътна полиция" - Шумен"

12 юни 2017

Дата на създаване на електронната преписка:13.06.2017 г.

Способ за възлагане: Обява за събиране на оферти

Пореден номер на преписката: 2 / 2017 г.

Документация.rar

13.06.2017 г.

 
Прикачени документи Протокол на комисията   (pdf - 3,93MB) - 07 юли 2017 16:29
Договор инженеринг Топлина ЕООД   (pdf - 4,07MB) - 17 юли 2017 13:24
Приложение 3 - Ценово предложение   (pdf - 2,09MB) - 17 юли 2017 13:24
Приложение 2 - Техническо предложение   (pdf - 2,25MB) - 17 юли 2017 13:24
Приложение 1 - Техническа спецификация   (pdf - 1,78MB) - 17 юли 2017 13:24

 17 юли 2017 | 13:27