МВР

ОД Шумен

 

"Комплексна услуга за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, мотоциклети и агрегати, стопанисвани от ОДМВР Шумен, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им за срок от 12 календарни м...

26 яну 2017

Дата на създаване на електронната преписка: 06.02.2017 г.

Способ за възлагане: Обява за събиране на оферти

Пореден номер на преписката: 1  /  2017 г.

 

Документация.rar

06.02.2017 г.

 

Срокът за получаване на оферти е удължен до 17.30 часа на 17.02.2017г.

Дата, място и час на отваряне на офертите : 20.02.2017г. в 15.00 ч. в  сградата на  ОДМВР - Шумен, ул."Добри Войников" №1, сграда на РУ Шумен, зала ет.3.

Могат да присъстват представители на участниците.

14.02.2017 г.

Протокол на комисията.pdf

27.02.2017 г.

Договор.pdf

10.03.2017 г.

Ценово предложение.pdf

10.03.2017 г.

Техническо предложение.pdf

10.03.2017 г.

 

 
Прикачени документи Допълнително споразумение   (pdf - 305,00KB) - 20 ное 2017 11:35

 20 ноември 2017 | 11:41