МВР

ОД Шумен

 

„Доставка на 6 броя плоски сканиращи устройства за формат А4, за нуждите на ОДМВР - Шумен“

16 апр 2019

Дата на създаване на електранната преписка :17.04.2019 г.
Способ за възлагане : събиране на оферти с обява
Пореден номер на преписката: 1 / 2019 г.
Прикачени документи Документация   (rar - 324,00KB) - 17 апр 2019 16:03
Протокол на комисията   (pdf - 666,00KB) - 14 май 2019 14:15
Договор   (pdf - 1,33MB) - 21 май 2019 16:24
Приложения   (pdf - 814,00KB) - 21 май 2019 16:25

 21 май 2019 | 16:25