МВР

ОД Шумен

 

„Извършване на демонтажни, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на дограма в сгради на ОДМВР - Шумен, съгласно техническа спецификация“

03 окт 2018

Дата на създаване на електронната преписка: 04.10.2018 г.
Способ за възлагане : Събиране на оферти с обява
Пореден номер на преписката: 3 /2018 г.
Прикачени документи Документация   (rar - 5,86MB) - 04 окт 2018 16:03
Протокол на комисията   (pdf - 1,74MB) - 24 окт 2018 14:32
Договор   (pdf - 2,91MB) - 02 ное 2018 15:45
Приложение №1 - Техническа спецификация   (pdf - 918,00KB) - 02 ное 2018 15:46
Приложение №2 - Техническо предложение на изпълнителя   (pdf - 3,49MB) - 02 ное 2018 15:48
Приложение №3 - Ценово предложение на изпълнителя   (pdf - 501,00KB) - 02 ное 2018 15:49

 02 ноември 2018 | 15:49