МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 30.03.2020 година

31 мар 2020

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

35

7

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

9

РУ-Велики Преслав

5

0

1

РУ-Каолиново

5

0

1

РУ-Нови пазар

3

1

0

 

 

 

 01 април 2020 | 09:11