МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 29.11.2019 година:

02 дек 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

43

48

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

20

РУ-Велики Преслав

3

0

1

РУ-Каолиново

4

5

1

РУ-Нови пазар

6

3

2

 

 

 

 02 декември 2019 | 08:46