МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 28.11.2019 година:

29 ное 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

48

22

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

29

РУ-Велики Преслав

1

1

0

РУ-Каолиново

2

2

0

РУ-Нови пазар

4

5

1

 

 

 

 29 ноември 2019 | 10:14