МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 27.03.2020 година

30 апр 2020

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

22

5

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

11

РУ-Велики Преслав

7

0

1

РУ-Каолиново

2

2

1

РУ-Нови пазар

1

0

2

 

 

 

 01 април 2020 | 09:10