МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 27.11.2019 година:

28 ное 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

33

40

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

21

РУ-Велики Преслав

5

6

1

РУ-Каолиново

2

2

1

РУ-Нови пазар

6

3

2

 

 28 ноември 2019 | 09:37