МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 26.03.2020 година

27 мар 2020

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

18

5

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

12

РУ-Велики Преслав

0

0

0

РУ-Каолиново

1

1

1

РУ-Нови пазар

8

2

5

 

 

 

 27 март 2020 | 11:13