МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 25.02.2021 година

26 фев 2021

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

102

30

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

57

РУ-Велики Преслав

17

3

9

РУ-Каолиново

5

7

0

РУ-Нови пазар

21

4

7

 

 

 


 26 февруари 2021 | 11:17