МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 17.02.2021 година

18 фев 2021

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

69

26

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

48

РУ-Велики Преслав

14

2

3

РУ-Каолиново

6

5

0

РУ-Нови пазар

14

1

4

 

 

 


 18 февруари 2021 | 09:27