МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 15.02.2021 година

16 фев 2021

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

81

28

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

50

РУ-Велики Преслав

20

4

5

РУ-Каолиново

8

8

2

РУ-Нови пазар

11

5

8

 

 

 


 16 февруари 2021 | 08:47