МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 05.12.2019 година:

04 дек 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

42

38

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

32

РУ-Велики Преслав

2

1

1

РУ-Каолиново

4

6

1

РУ-Нови пазар

8

4

1

 

 

 

 06 декември 2019 | 09:24