МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 04.12.2019 година:

05 дек 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

40

38

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

44

РУ-Велики Преслав

2

3

2

РУ-Каолиново

0

4

1

РУ-Нови пазар

1

3

3

 

 

 

 05 декември 2019 | 11:54