МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 03.12.2019 година:

04 дек 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

41

33

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

29

РУ-Велики Преслав

4

3

0

РУ-Каолиново

9

9

1

РУ-Нови пазар

6

4

1

 

 

 

 04 декември 2019 | 08:47