МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 03.04.2020 година

06 апр 2020

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

20

6

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

12

РУ-Велики Преслав

3

1

2

РУ-Каолиново

2

0

0

РУ-Нови пазар

5

2

2

 

 

 

 06 април 2020 | 09:21