МВР

ОД Шумен

 

Приети заявления за издаване на български лични документи в ОДМВР-Шумен на 02.12.2019 година:

03 дек 2019

 

Лична карта

Паспорт

Свидетелство за управление на МПС

Сектор БДС

ОДМВР-Шумен

64

57

Не се приемат

Сектор ПП

ОДМВР-Шумен

Не се приемат

Не се приемат

36

РУ-Велики Преслав

4

3

1

РУ-Каолиново

5

8

0

РУ-Нови пазар

2

8

1

 

 

 

 03 декември 2019 | 08:49